Flídrová Drozdek, advokátní kancelář - Eliška Flídrová

JUDr. Eliška Flídrová, Ph.D.

Managing Partner | Advokátka

Vzdělání:
Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta, Universitá degli Studi di Siena, Itálie

Jazyky:
angličtina, čeština, italština

Zaměření:
- Imigrační právo a státní občanství
- Právo nemovitostí
- Obchodní právo
- Smluvní právo

Údaje advokáta

Ev. č.: ČAK 16706
Adresa: Dlouhá 705/16, 110 00 Praha 1
ID datové schránky: pw4kdmd

Eliška je zapsanou advokátkou s více než desetiletou praxí. Eliška vystudovala práva na Univerzitě Karlově v Praze a na Universitá degli Studi di Siena a po úspěšném složení advokátní zkoušky s vyznamenáním se v roce 2015 stala advokátkou. 

Během své kariéry získala Eliška cenné zkušenosti při práci v různých advokátních kancelářích, kde se zaměřovala především na obchodní právo, právo nemovitostí a imigrační právo. Eliška působila také jako právní expertka na Stálé misi České republiky při OSN v New Yorku, kde se zabývala otázkami lidských práv a dále rozvíjela své odborné znalosti v oblasti mezinárodního práva.

Eliška má rozsáhlé znalosti v oblasti imigračního práva, práva nemovitostí a obchodního práva. Poskytuje klientům poradenství v širokém spektru obecných korporátních záležitostí, obchodních smluv a smluv týkajících se nemovitostí.

Eliška získala titul Ph.D. v oboru mezinárodního práva veřejného a nadále vyučuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde vede předměty migračního práva a mezinárodního práva veřejného a sdílí své znalosti a zkušenosti s další generací právních profesionálů. Eliška je členkou Centra pro migrační a uprchlické právo při Univerzitě Karlově. Eliška je také zakládající členkou Sdružení imigračních advokátů v České republice, z. s. a členkou odborného fóra Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty. 

Eliška má schopnosti a odborné znalosti potřebné k úspěšnému prosazování zájmů svých klientů v soudní síni. Přestože je schopna se orientovat ve složitých občanskoprávních sporech, chápe, že právní bitvy nejsou pro její klienty vždy tou nejpříznivější cestou. Proto často využívá alternativní metody řešení sporů, jako je například mediace, ve snaze dosáhnout oboustranně výhodného výsledku pro všechny zúčastněné strany.

Ve volném čase Eliška ráda cestuje, věnuje se turistice a tráví čas se svou rodinou a svým psem plemene shiba inu.