Flídrová Drozdek, advokátní kancelář - obchodní právo

Obchodní právo

Naši právníci se specializují na obchodní právo a mohou poskytnout širokou škálu služeb podnikům všech velikostí. Tyto služby mohou zahrnovat pomoc při zakládání nových společností, včetně poradenství k uspořádání struktury. Kromě toho můžeme poskytnout poradenství v právních otázkách souvisejících s každodenním provozem podniku, jako je vypracování/kontrola a vyjednávání smluv, pomoc při vymáhání pohledávek nebo insolvence vašich klientů. Kromě toho mohou naši právníci zastupovat podniky ve sporech s jinými společnostmi nebo jednotlivci, včetně insolvenčních řízení.

S čím vám můžeme pomoci:

  • zakládání společností

  • živnostenské oprávnění

  • změny korporátních struktur

  • příprava a revize obchodních smluv

  • vymáhání pohledávek

  • insolvence

  • soudní spory