Flídrová Drozdek, advokátní kancelář - školení a workshopy

Školení a workshopy

Školení a workshopy lze přizpůsobit konkrétním potřebám a zájmům posluchačů a lze je realizovat osobně, online nebo jako součást webináře. Mezi příklady typů právních školení a workshopů, které můžeme nabídnout, najdete níže.

Typy právních školení a workshopů

  • školení týkající se právních předpisů s návrhem postupů (best practices)

  • lekce a přednášky (rekodifikace nebo významné změny zákonů)

  • školení pro manažery a zaměstnance

  • semináře pro školy a další instituce