Flídrová Drozdek, advokátní kancelář - pracovní právo

Pracovní právo

Můžeme poskytnout širokou škálu služeb jak zaměstnancům, tak zaměstnavatelům. Tyto služby mohou zahrnovat poradenství zaměstnancům ohledně jejich práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů, zastupování zaměstnanců ve sporech se zaměstnavateli.

Zaměstnavatelům mohou naši právníci poskytnout poradenství v oblasti dodržování pracovněprávních předpisů, včetně vypracování a aktualizace vnitřních předpisů a příruček pro zaměstnance, přípravě a revizi pracovních smluv a dalších souvisejících dokumentů. Také můžeme zajistit školení pro vedoucí pracovníky a zaměstnance či zastupovat zaměstnavatele v pracovněprávních sporech.

Můžeme vám pomoci s:

  • přípravou a revizí pracovních smluv

  • ukončováním pracovních poměrů

  • procesem přijímání nových zaměstnanců

  • zaměstnávání cizích státních příslušníků

  • soudními spory

  • správními řízení