Zaměstnávání cizinců, kteří nepotřebují pracovní povolení

Mnoho pracovníků ze zahraničí nepotřebuje pracovní povolní k tomu, aby mohla být ve vaší společnosti zaměstnána. Pro vás to znamená, že nemusíte ohlašovat volnou pracovní pozici na úřadu práce a můžete daného cizince zaměstnat mnohem rychleji. O jaké cizince se jedná a jak to poznáte?

Typickým příkladem cizinců, kteří nepotřebují pracovní povolení, jsou občané EU. U těchto zaměstnanců není třeba vyřizovat pracovní povolení a můžete s nimi podepsat pracovní smlouvu a zaměstnat je stejně jako občany ČR. Je potřeba pouze myslet na to, že při jejich nástupu je třeba vyrozumět úřad práce na příslušném tiskopisu (pozor, platí to i pro občany Slovenska).

Další kategorií jsou rodinní příslušníci občanů Evropské unie (vč. ČR). Pokud se jedná o manžela/manželku občana EU/ČR a podal žádost o povolení k přechodnému pobytu, má již ode dne podání právo pracovat a to bez nutnosti si k tomu obstarávat pracovní povolení. Tento cizinec by měl doložit potvrzení o podání žádosti o přechodný pobyt a můžete již s ním uzavřít pracovní smlouvu. Doporučujeme na stránkách ministerstva vnitra ČR sledovat průběh řízení (pod daným číslem jednacím), abyste měli jistotu, že o žádosti bylo rozhodnuto kladně a povolení k pobytu bylo vydáno. Stejně se postupuje u cizinců, kteří podali žádost o přechodný pobyt jako rodič občana EU/ČR či se jedná o potomka občana EU/ČR mladšího 21 let. Jakmile těmto zaměstnancům bude povolení k pobytu uděleno, obdrží plastový průkaz o pobytu.

Je třeba ale nadále aktivně se zaměstnancem komunikovat a hlídat si, že o dané povolení k pobytu nepřišli, např. na základě rozvodu.

Další skupinou, která k zaměstnání nepotřebuje pracovní povolení, jsou držitelé povolení k trvalému pobytu.

Také můžete zaměstnávat studenty, kteří mají povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia (typicky studia na veřejné vysoké škole), tedy plastový průkaz. V něm budou mít vyznačenu poznámku „volný přístup na trh práce - ANO“, tedy pro vás znamení, že nemusíte řešit administrativu spojenou s vyřizováním pracovního poměru. Pozor ale, pokud daný student studium nedokončí, tuto možnost ukončením studia ztrácí. Doporučujeme aktivně od zaměstnance – studenta vyžadovat doložení, že je stále studentem, např. ve formě potvrzení o studiu.

Někteří studenti, zejména ve vyšších ročnících vysokých škol, mohou mít tzv. neduální zaměstnaneckou kartu. Tato zaměstnanecká karta slouží jako pobytové oprávnění, ovšem po dobu studia nemusíte obstarávat pro ně pracovní povolení, tedy tato karta nebude v sobě kombinovat i povolení k práci. I zde platí, že je třeba od zaměstnance aktivně vyžadovat potvrzení o studiu a potvrzovat si, že je stále zapsán ke studiu, abyste se vyhnuli nepříjemnostem.

V neposlední řadě se můžete setkat s cizinci, kteří mají na území ČR povolení k pobytu za účelem sloučení rodiny s držitelem trvalého pobytu. Práci se zjišťováním, jestli takový kandidát potřebuje povolení k práci vám ulehčí samotný pobytový průkaz – v něm si díky poznámce „volný přístup na trh práce - ANO“ potvrdíte, že máte o starost méně.

Pokud si ovšem přejete zaměstnat cizince, který k zaměstnání pracovní povolení potřebuje, přečtěte si náš návod v předchozím blogovém příspěvku.