Zaměstnávání cizinců

Se zaměstnáváním osob ze zahraničí se dříve či později setká téměř každý zaměstnavatel. V některých oborech a regionech České republiky je nedostatek vhodně kvalifikovaných pracovníků a zaměstnavatelé tak musí hledat pracovníky i v zahraničí, kde mohou nalézt větší množství kvalifikovaných lidí. Jak ale zajistit, aby firma měla všechny administrativní kroky v pořádku před tím, než přijme prvního zahraničního zaměstnance? O tomto se dozvíte v našem článku.

Předně je třeba rozlišit mezi kandidáty ze zemí EU a zemí mimo EU (takzvaně třetizemci). Pokud je budoucí zaměstnanec občanem EU, nevznikne o moc více administrativy, než je tomu u českých zaměstnanců. Zaměstnavatel si pouze musí dát pozor na to, že při nástupu a ukončení pracovního poměru s občanem EU je potřeba tuto skutečnost ohlásit úřadu práce (pozor, týká se to i občanů Slovenska, na které se mnohdy zapomíná).

Pokud se ale rozhodnete nabídnout volná místa i pro zaměstnance, kteří nepochází z EU, budete mít před sebou mnohem více práce. S naším přehledem ji ovšem hravě zvládnete.

Předně je potřeba příslušnou pozici nahlásit u úřadu práce vypsáním takzvané hlášenky volného pracovního místa. Hlášenka obsahuje základní informace o pozici, kterou jste otevřeli, jako jsou například název pracovní pozice, její zařazení dle CZ-ISCO, místo výkonu práce, požadované kvalifikace, mzda a pracovní doba. Zároveň je třeba ještě speciálně označit, že je pozice určena pro držitele zaměstnaneckých karet. Tuto hlášenku odešlete místně příslušné krajské pobočce úřadu práce a od té chvíle počítáte 30 dnů, během kterých probíhá tzv. test trhu práce. Pokud se úřadu práce nepodaří vám vyhledat vhodného kandidáta mezi občany ČR/EU, je pozice otevřena pro možné přihlášení žadatele – třetizemce. U některých pozic, kde dle zjištění úřadu práce je velký nedostatek českých/unijních pracovníků, může úřad práce tuto lhůtu zkrátit, tedy budete čekat méně.

Po uvolnění pozice pro žadatele ze zemí mimo EU, může budoucí zaměstnanec podat žádost o zaměstnaneckou kartu na zastupitelském úřadu. Alternativně, pokud se jedná o budoucího zaměstnance, který zde již má pobytové oprávnění, bude žádost podávat v ČR na pracovištích odboru azylové a migrační politiky MVČR.

Po schválení zaměstnanecké karty, obdrží váš nový zaměstnanec na českém zastupitelském úřadu vízum, které mu umožní příjezd do České republiky. Po příjezdu se následně dostaví na pracoviště Ministerstva vnitra České republiky, kde obdrží dokument s názvem „potvrzení o splnění podmínek“. Až obdrží toto potvrzení, může nastoupit do zaměstnání.

Jakmile zaměstnanec nastoupí, nezapomeňte o nástupu vyrozumět úřad práce. Stejně jako u zaměstnanců ze zemí EU, jste i u třetizemců povinni nahlásit nástup a také skončení jejich pracovního poměru úřadu práce na příslušném tiskopisu.