Flídrová Drozdek, advokátní kancelář - Azra Drozdek

Tereza Kalužíková

Office manažerka

  • Tereza absolvovala bakalářské studia na filozofické fakultě Ostravské univerzity obor

    Francouzština ve sféře podnikání.

  • Tereza absolvovala Erasmus pobytu ve francouzském městě Lorient na univerzitě Bretagne SUD se zaměřením na Les langues étrangères appliquées.

  • Domluví se česky, anglicky, francouzsky, rusky a španělsky.