Flídrová Drozdek, advokátní kancelář - Azra Drozdek

Sára Barčáková

 • Sára Barčáková je studentkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

 • Věnuje se imigračnímu právu, evropskému právu a mezinárodnímu právu veřejnému.

 • Migrací a azylem se zabývala i na Univerzitě
  v Maastrichtu v rámci zahraničního studijního pobytu. Účastnila se kurzů pořádaných
  Univerzitou v Heidelbergu, Univerzitou v Amsterdamu a Egejskou univerzitou.

 • Působí jako pomocná vědecká síla na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvovala stáže
  v neziskovém i veřejném sektoru a ve veřejné výzkumné instituci.

 • Domluví se česky, slovensky, anglicky
  a německy.