Flídrová Drozdek, advokátní kancelář - Azra Drozdek

Mgr. Enes Zaimović

Advokátní koncipient

 • Enes absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 2021.

 • V roce 2019 absolvoval též Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy
  v oboru Politologie a mezinárodní vztahy.

 • V současné době pokračuje ve svém vzdělávání na Právnické fakultě UK, kde v rámci doktorského studia působí jakožto doktorand na Katedře mezinárodního práva a kde se věnuje otázkám mezinárodního uprchlického práva.

 • V rámci svého působení na PF UK se rovněž podílí na výuce mezinárodního práva veřejného a účastní se konferencí zaměřených na cizinecké a uprchlické právo.

 • Na podzim roku 2022 absolvoval jakožto hostující výzkumný
  pracovník studijní pobyt na Univerzitě v Záhřebu, Katedře pro evropské veřejné právo.

 • Po absolvování právnické fakulty Enes získával zkušenosti
  v advokátní kanceláři věnující se zejména imigračnímu a trestnímu právu.

 • Enes se v současnosti v naší kanceláři zaměřuje zejména na cizinecké
  a azylové právo, řízení dle zákona o státním občanství a dále na obchodní
  a občanské právo.